Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Tor­ben Laust­sen Det er vig­tigt, vi hol­der fast i, at man kan ha­ve et of­fsho­re-sel­skab af go­de, le­gi­ti­me grun­de. Så vi vil ik­ke op­le­ve, at al­le Pa­na­ma­sel­ska­ber bli­ver af­vik­let. Der vil va­e­re nog­le, der har an­dre for­mål end skat­te­und­dra­gel­se

Di­rek­tør i Nor­dea Dan­mark, på dr.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.