Dro­ner til stu­de­ren­de

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke ual­min­de­ligt, at ud­dan­nel­ser ind­kø­ber klas­sesa­et af lom­me­reg­ne­re og iPads.

Men nu har Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets Sko­vsko­ler i Au­ning og i Nø­de­bo på Sja­el­land sat pen­ge af til nok Dan­marks før­ste klas­sesa­et af dro­ner, skri­ver DR Østjyl­land.

Det er stu­de­ren­de på in­ge­ni­ør­og er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, der blandt an­det ud­dan­ner land­skabsin­ge­ni­ø­rer og sko­v­ar­bej­de­re, der får gla­e­de af de små fjernsty­re­de fly.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.