Gen­brug hos Cle­e­se

BT - - NYHEDER -

SHOW

Jo­hn Cle­e­se ’Last Ti­me to See Me Be­fo­re I Die’ Falco­ner Sa­len, tirs­dag ******

Kun de før­ste ti-fem­ten mi­nut­ter var ori­gi­nal stan­dup co­me­dy. Cle­e­se’s pro­ble­mer med kva­li­te­ten af de man­ge ho­tel­ler, han fre­kven­te­rer, kan fo­re­kom­me eks­klu­si­ve. Men det var her, han vi­ste sig som den skar­pts­leb­ne ko­mi­ker. Med op­byg­ning af jo­kes og pun­chli­nes, le­ve­ret med en mesters sik­re hånd, ti­m­ing – og sel­viro­ni.

Re­sten af showet var en un­der­hol­den­de, men og­så lov­lig harm­løs form for fored­rag om Cle­e­se’s liv og kar­ri­e­re.

’Last Ti­me to See Me Be­fo­re I Die’ er langt hen ad vej­en et gen­brugsshow. Bl.a. den i øv­rigt me­get cen­tra­le bid om Jo­hn Cle­e­se’s for­hold til den sta­er­kt neu­ro­ti­ske mor. Der for­kla­rer hans hang til kulsort hu­mor. Den var med i showet, der ram­te Dan­mark i 2010.

Ti-fem­ten mi­nut­ters ae­g­te, ori­gi­nalt ma­te­ri­a­le er ik­ke me­get i et to ti­mer langt show. Uan­set hvor stort det er at hø­re en helt forta­el­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.