Dår­ligt vejr for Fårup Som­mer­land

BT - - NYHEDER -

Fårup Som­mer­land har ik­ke for­må­et at få fle­re ga­e­ster, selv om der er in­ve­ste­ret man­ge mil­li­o­ner i par­ken i de se­ne­ste år. En dår­lig som­mer mart­re­de sa­e­so­nen. Det vi­ser regn­ska­bet for 2015. Sid­ste år var der 588.254 ga­e­ster – blot 1.800 fle­re end året før. Der­med kun­ne Fårup Som­mer­land fast­hol­de en om­sa­et­ning på ca. 124 mio. kr. og et re­sul­tat på ni mio. kr. Det betyder, at man ik­ke har om­sat de sid­ste års in­ve­ste­rin­ger til fle­re kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.