Den fran­ske bød­del

BT - - SPORTEN -

FRANSK FINESSE FC Barcelona var en af fa­vo­rit­ter­ne til at gen­ta­ge sid­ste års Cham­pions Le­ague-tri­umf, men hol­det nå­e­de kun til kvart­fi­na­len i det­te års tur­ne­ring. Ca­ta­lo­ni­er­nes bød­del i re­tur­kam­pen blev fransk­man­den An­to­i­ne Gri­ez­mann, der med to flot­te scor­in­ger af­gjor­de kvart­fi­na­len hjem­me på Esta­dio Vi­cen­te Cal­deron.

Og få mi­nut­ter før slut­fløjtet ce­men­te­re­de fransk­man­den sej­ren med må­let til 2-0, da han med lidt held fik ud­nyt­te­de et kor­rekt dømt straf­fes­park. Den sta­er­ke an­gri­ber nå­e­de der­med op på seks mål i den­ne saeson i Cham­pions Le­ague, og det var sam­ti­dig hans 29. sa­e­sonscor­ing al­le kam­pe med­reg­net.

I kam­pens over­tid ap­pel­le­re­de FC Bar­ce­lo­nas for straf­fes­park, da en At­le­ti­co Madrid-spil­ler skul­le ha­ve haft hånd på bol­den i fel­tet. Dom­me­ren vin­ke­de dog af­va­er­gen­de, og så tik­ke­de uret ud til stor fru­stra­tion for ga­ester­ne, men til el­le­vild ju­bel for tra­e­ner Die­go Si­meo­ne og re­sten af Atlético Madrid-hol­det for­an knap 55.000 til­sku­e­re.

Og der­med er Atlético Madrid vi­de­re med sam­let 3-2, ef­ter­som før­ste kamp på Camp Nou i sid­ste uge end­te med 2-1 til hjem­me­hol­det.

FC Barcelona-tra­e­ner Lu­is En­rique måt­te der­med ind­kas­se­re sit før­ste ne­der­lag til Atlético Madrid som tra­e­ner for ca­ta­lo­ni­er­ne. Spa­ni­e­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.