Up­tur Park

BT - - SPORTEN -

Mål:

0-1 Ras­h­ford (54.), 0-2 Fel­lai­ni (67.), 1-2 Tom­kins (79.)

hav­de man­ge bold­tab,« sag­de Man­che­ster Uni­teds ma­na­ger, Lou­is van Gaal ef­ter kam­pen.

Ef­ter en må­l­løs før­ste halv­leg var det Man­che­ster Uni­teds stor­ta­lent Marcus Ras­h­ford, der på flot vis skru­e­de bol­den op i må­l­hjør­net ef­ter ni mi­nut­ters spil af an­den halv­leg.

Et kvar­ter se­ne­re for­dob­le­de Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni fø­rin­gen, hvor­ef­ter West Ham fik re­du­ce­ret på et ho­ved­stød af Ja­mes Tom­kins godt ti mi­nut­ter før tid.

Kort før tid var West Ham ta­et på 2-2 og der­med om­kamp, da Cheik­hou Kouy­até fik bol­den i net­tet, men scor­in­gen blev an­nul­le­ret p.g.a. of­f­si­de. Det var kor­rekt, men en hår­fin af­gø­rel­se.

For Man­che­ster Uni­ted re­pra­e­sen­te­rer se­mi­fi­na­le­plad­sen i FA Cup’en chan­cen for at red­de en el­lers ret mis­lyk­ket saeson.

Cham­pions Le­ague er for­la­engst va­ek, mester­ska­bet er for­la­engst va­ek, og i Eu­ro­pa Le­ague blev klub­ben slå­et ud af ae­r­ke­ri­va­ler­ne fra Li­ver­pool.

»Det er ik­ke vig­tigt for mig at vin­de tit­len. Det er vig­tigt for klub­ben, for spil­ler­ne og for hol­det. Jeg har sagt til spil­ler­ne, at jeg ger­ne vil­le ha­ve en ti­tel i år, men det er for klub­bens skyld,« sag­de Lou­is van Gaal. Stol­te tra­di­tio­ner Man­che­ster Uni­ted er den klub, som har vun­det FA Cup-tur­ne­rin­gen na­est­f­lest gan­ge af al­le – nem­lig 11. Sid­ste tri­umf lig­ger dog til­ba­ge til 2004, hvor det lyk­ke­des at slå Mil­lwall 3-0 i fi­na­len.

Mulig­he­den for at tan­ge­re Ar­se­nals re­kord med 12 tit­ler er dog ab­so­lut til ste­de i år, for de tre øv­ri­ge hold i se­mi­fi­na­len er al­le fra Pre­mi­er Le­agu­es ne­der­ste halv­del.

Man­che­ster Uni­ted mø­der Ever­ton, der selv har vun­det tur­ne­rin­gen fem gan­ge. Se­ne­st var til­ba­ge i 1995, hvor klub­ben slog net­op Man­che­ster Uni­ted i fi­na­len med 1-0.

Den an­den se­mi­fi­na­le står mel­lem Wat­ford og Crystal Pa­la­ce, som har det til fa­el­les, at de al­drig har vun­det tur­ne­rin­gen, men beg­ge har tabt en fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.