To dan­ske svøm­me­re klar til Rio

BT - - SPORTEN -

Den dan­ske svøm­me­trup ved OL i Rio blev i går to mand stør­re. Ved Da­nish Open sik­re­de An­ton Ørskov Ip­sen og Mads Gla­es­ner sig beg­ge en plads ved le­ge­ne i 400 me­ter fri, da de ak­ku­rat ka­em­pe­de sig un­der krav­ti­den. Med ti­der­ne 3.48,39 min. og 3.48,42 min. var de to svøm­me­re hen­holds­vis 34 og 31 hund­re­de­de­le af et se­kund un­der kra­vet i et ta­et og hårdt svøm­met løb. Med de to her­re­svøm­me­re i fol­den er an­tal­let af dan­ske svøm­me­re ved som­me­rens OL nu op­pe på syv, da Lot­te Fri­is, Je­a­net­te Ot­te­sen, Vi­ctor Bro­mer, Mie Ø. Ni­el­sen og Rikke Møl­ler Pe­der­sen i for­vej­en er ud­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.