DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Med tre mål mod Wol­fsburg sør­ge­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do na­er­mest ene mand for, at Re­al Madrid er klar til se­mi­fi­na­ler­ne i Cham­pions Le­ague.

De tre scor­in­ger betyder og­så, at han nu er op­pe på 16 mål i den­ne saeson og alt­så blot to mål fra at slå sin egen re­kord med an­tal scor­in­ger i sam­me saeson i Cham­pions Le­ague.

Skal man tro Dan­ske Spil, så kom­mer han til at slå re­kor­den. Så­le­des er der blot od­ds 1,50 på, at han sco­rer 18 mål el­ler me­re i den­ne sa­e­sons Cham­pions Le­ague mod 2,40 på, at det ik­ke kom­mer til at ske.

»Ro­nal­do har pt. sco­ret 16 mål, men med sit nu­va­e­ren­de målsnit og de to til tre re­ste­ren­de kam­pe i det­te års Cham­pions Le­ague-tur­ne­ring in men­te, fø­ler vi os gan­ske sik­re på, at po­rtu­gi­se­ren over­går sig selv og mindst når 18 scor­in­ger i den­ne saeson,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.