1 , 6 1

BT - - SPORTEN -

KIF har hal­tet no­get igen­nem grund­spil­let, men nu hvor det for al­vor går løs, må man for­ven­te, at hol­det er helt klar - i hvert fald er det en stor for­del, at det eu­ro­pa­ei­ske even­tyr er over­stå­et for den­ne gang. Da de to hold mød­tes i Aal­borg i grund­spil­let, var KIF helt over­leg­ne, og de skal ha­ve en god chan­ce for at vin­de igen. Aal­borg er sta­dig uden første­ke­e­per An­dreas Pa­li­cka, hvil­ket i sa­gens na­tur er et stort tab og slut­te­de grund­spil­let dår­ligt af med blot ét po­int i de sid­ste fi­re kam­pe. Alt an­det li­ge skal ga­ester­ne va­e­re så me­get bed­re, at 2-tal­let bør spil­les.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.