4,75

BT - - SPORTEN -

Det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at Ray­mond van Bar­ne­veld er så un­der­tip­pet i den­ne kamp. Godt nok har Phil Tay­l­or va­e­ret su­ve­ra­en i årets Pre­mi­er Le­ague of Darts, men det ene­ste ne­der­lag hidtil kom i den om­vend­te kamp, hvor Ray­mond van Bar­ne­veld vandt he­le 7-2. Hol­la­en­de­ren har i det he­le ta­get va­e­ret lidt af en ond ånd for Phil Tay­l­or, for han har fak­tisk vun­det de fi­re se­ne­ste ind­byr­des op­gør - så­le­des og­så beg­ge op­gør i sid­ste saeson Pre­mi­er Le­ague of Darts. Phil Tay­l­or er i bed­re form li­ge nu, men va­er­di­en er klart på hol­la­en­de­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.