Dom i en - på al­le må­der ma­er­ke­lig - sag

BT - - NYHEDER -

KAMP OM BØRN Sur­ro­gat­mor til ef­ter­ladt tvil­ling med downs syn­drom ta­ber sag mod pa­eod­fi­li-dømt far. En på al­le må­der un­der­lig sag har fun­det sin af­slut­ning i det ve­st­li­ge au­stra­li­en. Et barn­løst par i Au­stra­li­en ind­gik en af­ta­le med en ru­ge­mor i Thailand. Hun blev gravid med tvil­lin­ger, og den ene af dem vi­ste sig at ha­ve down syn­drom.

Par­ret i Au­stra­li­en vil­le imid­ler­tid kun ha­ve ba­by­en uden downs syn­drom.

Sa­gen fik me­di­er­nes op­ma­er­k­som­hed, og par­ret i Au­stra­li­en blev klan­dret for at ef­ter­la­de de­res barn hos sur­ro­gat­mo­de­ren.

Sa­gen tog en ek­stra drej­ning, da sur­ro­gat­mo­de­ren fandt ud af, at fa­de­ren tid­li­ge­re er dømt for pa­edo­fi­li. Nu kra­e­ve­de hun og­så at få ud­le­ve­ret den an­den tvil­ling.

Ret­ten i Vestau­stra­li­en af­gjor­de i går, at hun ik­ke får det an­det barn, og sam­ti­dig ud­ta­ler ret­ten, at sur­ro­gat­moren un­der gravi­di­te­ten har fo­rel­sket sig i tvil­lin­ger­ne, og at det var hen­des eget valg ik­ke at abor­te­re foste­ret med downs syn­drom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.