140 per­so­ner er af­hørt i Ti­bet-sa­gen

BT - - NYHEDER -

Ti­bet-sa­gen teg­ner til at bli­ve en af de stør­ste ef­ter­forsk­nin­ger no­gen­sin­de hos Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed, DUP.

Fo­re­lø­big er 140 per­so­ner ble­vet af­hørt.

De for­de­ler sig på 117 po­li­ti­folk og 23 ci­vi­le per­so­ner, men man er langt­fra fa­er­dig. Et stort an­tal er ind­kaldt til af­hø­rin­ger frem til som­mer­fe­ri­en.

DUP skal af­da­ek­ke, om po­li­ti­folk over­t­rå­d­te straf­fe­loven i for­bin­del­se med, at po­li­ti­et vild­led­te skif­ten­de ju­stits­mi­ni­stre og Fol­ke­tin­get om, hvor­dan po­li­ti­et hånd­te­re­de tre ki­ne­si­ske stats­be­søg. De fandt sted i 2012, 2013 og 2014.

I en stri­be til­fa­el­de har Kø­ben­havns Po­li­ti gi­vet urig­ti­ge op­lys­nin­ger om ind­sat­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.