An­kla­ges for at fil­me vold­ta­egt

BT - - NYHEDER -

An­kla­ge­myn­dig­he­den i den ame­ri­kan­ske del­stat Ohio har an­kla­get en kvin­de for at bru­ge en app til at li­ve­strea­me en på­stå­et vold­ta­egt af en 17årig pi­ge, op­ly­ser myn­dig­he­der­ne til NBC News.

Den 18-åri­ge Ma­ri­na Lo­ni­na er an­kla­get for at fil­me sin 29-åri­ge ka­e­re­stes seksu­el­le over­fald på en te­e­na­ger med app’en Pe­ri­scope.

Over­gre­bet skal ha­ve fun­det sted for to må­ne­der si­de­ni by­en Co­lum­bus. Op­ta­gel­sen blev kendt af myn­dig­he­der­ne, da den blev an­meldt af en per­son, som hav­de set op­ta­gel­ser­ne. Den sagsøg­tes ad­vo­kat si­ger, at Lo­ni­a­na ’ka­te­go­risk’ af­vi­ser an­kla­ger­ne.

Lo­ni­na og hen­des ka­e­re­ste, Ray­mond Ga­tes, ri­si­ke­rer hver op til 40 års fa­engsel.

Ma­ri­na Lo­ni­na tog iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den og­så nø­gen­op­ta­gel­se af pi­gen da­gen før den på­stå­e­de vold­ta­egt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.