Pu­tin lover rus­sisk støt­te til kur­der­ne

BT - - NYHEDER -

Ruslands pra­esi­dent, Vla­di­mir Pu­tin, sag­de i går i sit år­li­ge tv-pro­gram, hvor rus­se­re kan rin­ge ind og stil­le pra­esi­den­ten spørgs­mål til pra­esi­den­ten, at Rusland støt­ter kur­der­ne i Sy­ri­en. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

»De sy­ri­ske kur­de­re spil­ler en af­gø­ren­de rol­le i kam­pen mod ter­ror,« lød det fra Pu­tin.

Rusland har li­ge­som USA støt­tet den kur­di­ske mi­lits YPG i Sy­ri­en.

Sam­ti­dig har kur­der­ne - i ly af Ruslands luf­tan­greb mod re­gi­mets fjen­der i Sy­ri­en - vun­det ter­ra­en fra den mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat (IS) i det nord­li­ge Sy­ri­en. Pu­tins ud­mel­ding vil sand­syn­lig­vis pro­vo­ke­re Tyr­ki­et, som be­trag­ter YPG som en ter­r­or­grup­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.