An­holdt for vold­ta­egts­for­søg

BT - - NYHEDER -

Sydsja­el­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti an­holdt i går en 25-årig mand, der sig­tes for et vold­ta­egts­for­søg i Vor­ding­borg 12. april.

En 21-årig kvin­de var på vej hjem fra ar­bej­de, da hun tirs­dag ved 23.30-ti­den blev pas­set op af en mand på Chr. Wint­hers Vej på stien nord for den ka­tol­ske kir­ke i Vor­ding­borg. Man­den tru­e­de med en pi­stol kvin­den til at gå med ind i no­get be­plant­ning over for kir­ken, sam­ti­dig med at han gjor­de tegn til hen­de om at for­hol­de sig ro­lig. En mand­lig hund­e­luf­ter blev op­ma­er­k­som på over­fal­det, for­di hans hund be­gynd­te at gø, op­ly­ser po­li­ti­et. Han råb­te ger­nings­man­den an, hvor­på man­den slap sit tag i kvin­den og løb fra ste­det. Det er po­li­tiets op­fat­tel­se, at hund­e­luf­te­ren fik for­pur­ret en vold­ta­egt. Po­li­ti­et of­fent­lig­gjor­de onsdag et sig­na­le­ment af ger­nings­man­den, og det før­te dem på spo­ret af den 25-åri­ge, der i går blev an­holdt i Vor­ding­borg. Han er sig­tet for for­søg på vold­ta­egt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.