Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Ta­ge Clau­sen Der er no­get Do­nald Trump over DF. Trump tord­ner frem med syns­punk­ter langt hin­si­des det re­a­li­sti­ske, men skul­le det kom­me så vidt, at han blev pra­esi­dent i USA, vil han va­e­re tvun­get til at age­re an­svar­ligt. På sam­me må­de kø­rer DF langt hen ad vej­en på po­li­tisk fri­hjul uden an­svar

Kom­men­ta­tor, i Jyl­lands-Po­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.