Krø­ni­ken

BT - - TV -

Erik og Mey­er har star­tet en fjern­syns­fa­brik, som lig­ner en suc­ces – men Erik ta­ger sto­re chan­cer for at skaf­fe kun­der. På Bel­la mod­sa­et­ter Kaj Hol­ger sig sta­dig at pro­du­ce­re fjern­syn, men er no­get foru­ro­li­get over ryg­ter­ne om Eriks nye til­tag. Søs prø­ver at ha­ev­ne sin fars ind­blan­ding i sin te­a­ter­kar­ri­e­re ved at le­ve så ud­sva­e­ven­de som mu­ligt. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.