Vi er de un­ge hjem­lø­se

DAGENS TIP mandag

BT - - TV -

TV 2 har gen­nem seks må­ne­der fulgt tre un­ge hjem­lø­se, og i fi­re nye pro­gram­mer op­le­ver vi li­vet på ga­den fra de­res per­spek­tiv. 24-åri­ge Da­ni­el, Si­mon på 28 og Ravn på 26 ta­ger os med, når de skal fin­de ly for nat­ten og skaf­fe pen­ge til da­gen og vej­en. TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.