Zi­ka får gol­f­spil­ler til at drop­pe OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den tid­li­ge­re ver­den­set­ter i golf Vi­jay Singh fra Fi­ji skal til­sy­ne­la­den­de ik­ke ny­de no­get af at be­sø­ge Rio de Ja­neiro til som­mer stil­ler der­for ik­ke op ved OL. Det er an­gi­ve­ligt fryg­ten for zi­kavirus, der af­hol­der Singh fra at del­ta­ge, skri­ver gol­f­chan­nel.com.

Hi­sto­ri­er om stig­ning i an­tal­let af børn, der bli­ver født med unor­malt små ho­ve­d­er og hjer­ner i fle­re sy­da­me­ri­kan­ske lan­de som føl­ge af det myg­gebår­ne virus, har skabt tvivl om, hvor­dan si­tu­a­tio­nen er for de at­le­ter, der skal til OL i Bra­si­li­en.

En tals­mand fra Golf Fi­ji be­kra­ef­ter, at Vi­jay Singh drop­per OL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.