DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­mark er for før­ste gang si­den 1992 re­pra­e­sen­te­ret i fod­bold­t­ur­ne­rin­gen ved de Olym­pi­ske Le­ge, som til au­gust må­ned lø­ber af stab­len i den bra­si­li­an­ske ho­ved­stad Rio. Den­gang måt­te de rød-hvi­de for­la­de tur­ne­rin­gen al­le­re­de ef­ter ind­le­den­de run­de.

Men så­dan går det ik­ke den­ne gang. Bet25 er al­le­re­de ude med od­ds på, hvor­dan det kom­mer til at gå Dan­mark ved OL - og her får man od­ds 1,65 på dansk bil­let i kvart­fi­na­ler­ne, mens der er 2,10 på, at vi ry­ger ud i grup­pe­spil­let.

»Der er i den grad grund til op­ti­mis­me for de dan­ske dren­ge, ef­ter at ha­ve set lod­tra­ek­nin­gen. Va­ert­s­na­tio­nen Bra­si­li­en kom­mer med et godt hold, og bli­ver utvivl­s­omt en sva­er nød at kna­ek­ke, men der­u­d­over er modstanden be­stemt til at ar­bej­de med,« si­ger od­ds­sa­et­ter Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.