4,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kan godt gå helt galt for Ho­bro i den­ne kamp. Dels er hol­det langt fra skabt til at spil­le på kunst­gra­es og bør få det sva­ert i de hur­ti­ge FCN-kom­bi­na­tio­ner, og dels er man hårdt ramt af ka­ran­ta­e­ner, hvor bå­de Mar­tin Mik­kel­sen, Kas­per Povls­en og Jes­per Bø­ge er ude på den kon­to. Ind­til vi­de­re har Ho­bro va­e­ret på kunst­gra­es­set én gang - det var i sid­ste sa­e­son, hvor man luk­ke­de fi­re mål ind. I for­hold til den­gang har man så ik­ke ret me­get of­fen­sivt at spil­le ind med, så selv om FCN ik­ke im­po­ne­re­de mod Es­b­jerg, kan de sag­tens vin­de stort i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.