1 ,61

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er langt fra al­tid, at der kom­mer en po­si­tiv ef­fekt af et tra­e­ner­skif­te, men Es­pa­ny­ol har ef­ter en sva­er start un­der Con­stan­tin Gâlcă fun­det me­lo­di­en på det se­ne­ste. At­le­ti­co Madrid er det ene­ste hold, man har tabt til i de se­ne­ste fem kam­pe, og der­for er det sva­ert at se, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de hér. Le­van­te im­po­ne­rer in­gen for ti­den, og i de se­ne­ste 11 kam­pe har man kun vun­det to kam­pe - der­by­et mod Va­len­cia og mod li­ge­le­des kri­se­ram­te Getafe. I sta­er­ke­ste op­stil­ling er det sva­ert at se, at Es­pa­ny­ol går fra ba­nen uden po­int.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.