2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re lagt op til mål i den­ne kamp. Bourg lig­ger i mid­ten af ta­bel­len uden chan­ce for hver­ken at ryk­ke op el­ler ned, og kan der­for spil­le helt frit for­an eg­ne fans. I for­vej­en er Bourg et af de mest må­l­ri­ge hold i ra­ek­ken med na­e­sten tre mål i snit pr. kamp, og de skal her op imod et Metz-hold, der helst skal vin­de, hvis de vil spil­le med om op­ryk­ning. De mang­ler dog den vig­ti­ge for­sva­rer Ro­main Me­ta­ni­re, og uden ham er de­fen­si­ven langt fra så sta­bil som nor­malt. Der­for kun­ne der godt va­e­re lagt op til en kamp, hvor der fal­der mini­mum tre mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.