Un­stop­pab­le

BT - - TV -

Et langt god­stog fyldt med gif­ti­ge ke­mi­ka­li­er lø­ber løbsk og kø­rer fuld­kom­men ude af kon­trol mod en ame­ri­kansk by. Det er op til den er­far­ne tog­fø­rer Frank Bar­nes og den un­ge kon­duk­tør Will Gor­don at fin­de ud at stop­pe to­get og der­med for­hin­dre den helt sto­re ka­ta­stro­fe! To­get, der har øge­nav­net "The Beast", drø­ner af sted gen­nem land­ska­bet og øde­la­eg­ger alt, hvad der stil­ler sig for­an det. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.