MÅL:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­gri­be­re må­les na­tur­lig­vis på de­res ev­ne til at sco­re mål, og de­res sco­re er blandt an­det ba­se­ret på an­tal­let af for­søg brugt på at sco­re mål. Mål sco­ret på straf­fe va­eg­tes min­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.