Po­li­ti­et op­gi­ver sag om bør­ne­vold­ta­eg­ter

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et har fredag op­gi­vet en sag mod en 66-årig mand, som har va­e­ret sig­tet for at be­ta­le for li­ve­strea­m­ing af vold­ta­eg­ter og an­dre seksu­el­le over­greb mod børn i Asi­en.

Der var ik­ke nok be­vi­ser, forta­el­ler ef­ter­forsk­nings­le­der Kent Rø­mer fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

»Da han bli­ver an­holdt, var der en be­grun­det mi­stan­ke om, at han hav­de gjort sig skyl­dig i no­get. Men som ef­ter­forsk­nin­gen skred frem, men­te man ik­ke, at man vil­le kun­ne be­vi­se, at han var skyl­dig,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­de­ren.

Man­den blev an­holdt i fe­bru­ar og frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, hvor han dog blev løsladt. Grund­lovs­for­hø­ret blev holdt for luk­ke­de dø­re. De har ma­det ba­by­e­le­fan­ter. De har spil­let cri­ck­et og skudt med bue og pil. De har del­ta­get i en min­de­høj­ti­de­lig­hed for de 74.000 in­di­ske sol­da­ter, der dø­de un­der Før­ste Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.