Støj­berg er slø­jest til at sva­re kol­le­ger

BT - - NYHEDER -

Hvad en­ten man er sko­le­e­lev el­ler mi­ni­ster i Fol­ke­tin­get, kan det va­e­re sva­ert at le­ve op til en de­ad­li­ne. Nog­le mi­ni­stre har dog bed­re styr på svar­fri­ster­ne end an­dre, og i bun­den af li­sten fin­der man ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V).

Det frem­går af svar­sta­ti­stik­ken fra Ud­val­get for For­ret­nings­or­de­nen.

I an­det kvar­tal blev kun 20 pro­cent af sva­re­ne på pa­ra­graf 20-spørgs­mål fra mi­ni­ste­rens bord af­le­ve­ret til ti­den, mens det for før­ste kvar­tal var 70 pro­cent af sva­re­ne.

Beg­ge tal er be­ty­de­ligt un­der hen­des mi­ni­ster­kol­le­gers. Al­le mi­ni­stre er for­plig­tet til at sva­re på fol­ke­tings­med­lem­mer­nes spørgs­mål in­den for fi­re uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.