Nej, FCK la­ver kol­lek­tiv af­straf­fel­se af fans Ja, folk skal va­e­re tryg­ge på sta­dion

BT - - DEBAT -

RAS­MUS TRENSKOW

går ud over Brønd­by­fans el­ler an­dre fod­bold­fans, er det tra­els, at der bli­ver lagt re­strik­tio­ner på den slags ting. Ti­fo­er er med til at ska­be en rig­tig god stem­ning på sta­dion og er spe­ci­elt for­be­holdt ind­løb til kam­pen. Fla­ge­ne er og­så med til at ska­be en god stem­ning og en flot kulis­se for fod­bol­den.

UAN­SET OM DET

JES MOR­TEN­SEN

va­e­re flag på sta­dion, men man må ik­ke med­brin­ge de jern­sta­en­ger, som fla­get er ha­ef­tet på. Ved sid­ste kamp mel­lem FC Kø­ben­havn og Brønd­by ka­ste­de Brønd­by­fans blandt an­det jern­sta­en­ger ef­ter vo­res spil­le­re, vag­ter og fri­vil­li­ge. Sik­ker­he­den er det alt­over­skyg­gen­de til al­le kam­pe, og det må ik­ke ske igen. Der er fo­re­ta­get en sik­ker­heds­vur­de­ring i for­hold til ek­sem­pel­vis flag, sta­en­ger og for­skel­li­ge pin­de. Og med bil­le­der fra sid­ste kamp på net­hin­den er det klart, at vi er til­ba­ge­hol­den­de om, hvor god en idé vi sy­nes, det er.

DER MÅ GER­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.