En ly­se­rød tun­nel af for­år

BT - - NYHEDER -

BLOM­STER Det er et smukt syn. Så smukt, at tra­e­er­ne er ble­vet en hel at­trak­tion i Kø­ben­havn. Lo­ka­le og turi­ster val­far­ter der­til for at ny­de sy­net og la­de sig fo­to­gra­fe­re i blom­ster­fl­o­ret. For de sar­te blom­ster er nem­lig et kortva­rigt syn, da de kun blom­strer i et par uger.

In­ter­es­sen for kir­se­ba­er­blom­ster­ne er så stor, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne nu har få­et folk fra By­ens Til­syn til at pa­trul­je­re om­rå­det og sik­re, at blom­ster­kig­ge­ri­et fo­re­går i ro og mag. Og der er nok at hol­de styr på:

»Der er nog­le, der ger­ne vil slå

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.