Stjer­ne bli­ver far for ni­en­de gang

BT - - NYHEDER -

FORÅRSBABY Ed­die Murphy har vir­ke­lig ha­en­der­ne ful­de. Stjer­nesku­e­spil­le­rens 36-åri­ge ka­e­re­ste, mo­del­len Pai­ge But­cher, ven­ter i øje­blik­ket par­rets før­ste fa­el­les barn, og nu forta­el­ler de vor­den­de fora­el­dre, at det bli­ver en lil­le pi­ge. Det af­slø­re­de den 55-åri­ge Oscar­no­mi­ne­re­de ’Dream­girls’-sku­e­spil­ler over for me­di­et X17on­li­ne, som fan­ge­de par­ret hånd i hånd ef­ter en kaf­fe­tur.

Ads­purgt om det bli­ver en pi­ge el­ler en dreng, sva­re­de Murphy og mo­del­len kort­fat­tet: »Det er en pi­ge.« Den lil­le forårsbaby, som kom­mer til ver­den til maj, bli­ver sku­e­spil­le­rens ni­en­de barn.

Murphy har de voks­ne børn Bria, Miles og Shay­ne samt te­e­na­ge­døtre­ne Zo­la og Bel­la med eks­ko­nen Ni­co­le Murphy, som han blev skilt fra i 2006 ef­ter 22 års ae­g­te­skab.

Der­u­d­over har sku­e­spil­le­ren yder­li­ge­re to voks­ne børn, søn­ner­ne Eric og Chri­sti­an, fra to tid­li­ge­re for­hold.

Sku­e­spil­le­ren er og­så far til niåri­ge An­gel, som Spi­ce Girls-san­ge­r­in­den Mela­nie B. fød­te på hans 46-års fød­sels­dag 3. april 2007.

Gen­nem fle­re år na­eg­te­de Murphy dog fa­der­ska­bet til pi­gen, og ef­ter et me­get of­fent­ligt dra­ma end­te sku­e­spil­le­ren al­li­ge­vel med at ta­ge en fa­der­sk­ab­stest, som be­kra­ef­te­de hans re­la­tion til lil­le An­gel. Et me­get pri­vat par Pai­ge But­cher og Ed­die Murphy fandt sam­men i 2012, men har va­e­ret uhy­re pri­va­te om he­le de­res for­hold, og i 2013 for­tal­te mo­del­len hvor­for.

»Jeg er ka­e­re­ster med en me­get kendt per­son, så jeg fø­ler al­le­re­de, der lig­ger me­get om mig der­u­de i me­di­er­ne. Jeg vil ger­ne hol­de det pri­va­te for mig selv,« fastslog hun over for mo­de­ma­ga­si­net Va­ni­ty Fair.

Ed­die Murphy spil­le­de over for dan­ske Git­te Ni­el­sen i hit­ko­me­di­en ’Fra­ek­ke­re end po­li­ti­et til­la­der 2’ fra 1987 i rol­len som be­tjen­ten Alex Fo­ley.

Ind­spil­nin­ger­ne til den fjer­de film i ra­ek­ken be­gyn­der snart, skri­ver film­da­ta­ba­sen IMDB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.