Ssan­gy­ong op­gi­ver Tivoli-navn

BT - - BILER -

Ssan­gy­ong er på vej til­ba­ge på det dan­ske mar­ked. Bi­len, kore­a­ner­ne fa­est­ner de­res lid til, hed­der Tivoli og fås med en 1,6-li­ters ben­zin- el­ler di­e­sel­mo­tor. Den er en kon­kur­rent til Nis­san Qas­hqai og er alt­så en bil, der lan­der i et seg­ment med vok­se­va­erk. Pro­ble­met med Tivoli er imid­ler­tid nav­net, som en kø­ben­havnsk for­ly­stel­ses­park i den grad har pa­tent på i Dan­mark. I ste­det for at er­kla­e­re åben nav­ne­krig har Ssan­gy­ong be­slut­tet at om­dø­be mo­del­len til LUVi, der står for Lei­su­re Uti­li­ty Ve­hi­c­le in­spi­red – en re­fe­ren­ce til den ak­ti­ve fa­mi­lie, som har brug for lidt me­re plads. Pris og in­tro­duk­tions­da­to er end­nu ik­ke fast­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.