Ford åb­ner GT-fe­sten

BT - - BILER -

Så er det nu, du skal ha­ve fat i re­visoren og tømt un­ger­nes bør­ne­op­spa­ring, hvis du vil sik­re dig et af de kun 500 ek­sem­pla­rer af Fords nye su­per­bil, GT. Ford åb­ner nem­lig nu for an­søg­nin­ger til at kø­be bi­len, der godt kun­ne gå hen at vin­de Le Mans i år – 50-året for den op­rin­de­li­ge Ford GTs tri­umf på Le Mans. Det kan sy­nes en anel­se ar­ro­gant, at man skal an­sø­ge om at få lov til at bru­ge en stak mil­li­o­ner på at kø­be en bil. Men Ford vil sik­re sig, at de solg­te GTe­re hav­ner hos kun­der, der vil re­pra­e­sen­te­re ma­er­ket og bru­ge bi­len på den helt rig­ti­ge må­de. Alt­så bå­de til hver­dag og på tra­ck­days. Er du fri­stet af en +600 hk ame­ri­kansk su­per­bil med Le Mans po­ten­ti­a­le, så kan du sur­fe for­bi www.ford­gt. com og ud­fyl­de en an­søg­ning frem til 12 maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.