Tur­bogu­i­de: Spar

BT - - BILER -

Jeg for­kla­rer de fi­ne­re de­tal­jer ved tur­bo­kon­struk­tio­nen og un­der­stre­ger, at kun­sten be­står i at hol­de om­drej­nings­ta­el­le­ren un­der 1.500 o/ min. så me­get som mu­ligt.

Det gi­ver sig selv, at jo fa­er­re om­drej­nin­ger mo­to­ren kø­rer med, de­sto min­dre bra­end­stof bru­ger den. For hver gang mo­to­ren ta­ger én om­drej­ning, fo­re­kom­mer der en for­bra­en­dings­cy­klus. Jo fle­re om­drej­nin­ger, des fle­re for­bra­en­dings­cy­klus­ser og de­sto me­re bra­end­stof skal der så igen­nem sy­ste­met. Po­in­ten er, at gearskif­te­ne skal fo­re­ta­ges langt tid­li­ge­re og helst ik­ke over 2.000 o/ min. For el­lers går tur­bo­tek­nik­ken på bra­end­stof­rov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.