RUN­DE 1: 15,6 km/l

BT - - BILER -

Ef­ter den før­ste te­strun­de på 32 ki­lo­me­ter i test­bi­len med bå­de by og lan­de­vej har hun kørt med et for­brug på 15,6 km/l. For­kla­rin­gen er, at hun har kørt på ak­ku­rat sam­me må­de, som hun kø­rer sin Nis­san Mi­cra. Den skal ha­ve lidt om­drej­nin­ger for at pra­este­re, så gearskif­te­ne kom­mer først ved +3.000 o/min. Men ved +3.000 o/min. snur­rer tur­bo­møl­len i test­bi­len lystigt, og det be­ty­der, at mo­to­ren bru­ger me­re bra­end­stof, end når tur­bo­en ik­ke kø­rer så hur­tigt un­der 1.500 o/min.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.