RUN­DE 2: 21,7 km/l

BT - - BILER -

Vi kø­rer ud på run­de num­mer to. Test­per­so­nen sy­nes, det fø­les helt for­kert at skif­te gear så tid­ligt, og mo­to­ren ly­der som om, den er ved at kløjs i det. Men vi føl­ger fint med i tra­fik­ken.

Ud­over det lidt tek­ni­ske tur­bo­kur­sus har vi og­så talt om al­min­de­lig øko­no­mi­kør­sel mel­lem run­der­ne: For­søg at for­ud­se tra­fik­ken, så du ik­ke ac­ce­le­re­rer for­ga­e­ves og skal brem­se ag­gres­sivt ned igen.

Test­per­so­nen sy­nes ik­ke, at det er na­er så sjovt som på før­ste run­de,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.