Ho­bro smi­der fø­ring i nyt ne­der­lag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Su­per­liga­ens ab­so­lut­te ag­ter­lan­ter­ne, Ho­bro, er sta­dig blot no­te­ret for to sej­re i den­ne sa­e­son. Fredag af­ten kom hol­det el­lers for­an mod FC Nord­s­ja­el­land, da Mayron Ge­or­ge ud­nyt­te­de et no­get tvivl­s­omt dømt straf­fes­park, og Ho­bro hav­de og­så en stor chan­ce for at ud­byg­ge fø­rin­gen, men Ho­bro måt­te al­li­ge­vel se sig be­sej­ret 1-2 på Farum Park. FCN’s To­bi­as Mik­kel­sen ud­lig­ne­de, ef­ter hans skud så ud til at bli­ve blo­ke­ret af Ho­bros Mi­cha­el Christensen, men uhel­dig­vis for Ho­bro røg bol­den dog i en blød bue over må­l­mand Jes­per Rask i må­let. For­svars­spil­le­ren An­dreas Max­sø blev mat­chvin­der midt­vejs i an­den halv­leg med kar­ri­e­rens før­ste su­per­liga­scor­ing. Et fris­park blev slå­et ind i fel­tet, hvor han snit­te­de bol­den med pan­de­bra­sken og score­de til 2-1. Det lig­ner et spørgs­mål om tid, in­den Ho­bro kan sen­des en­de­ligt ned i den na­est­bed­ste ra­ek­ke. Hol­det har 15 po­int op til nedryk­nings­stre­gen, og de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter, Es­b­jerg og AGF, har end­da spil­let en kamp fa­er­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.