’Vi la­ve­de en Li­ver­pool’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Og det ske­te ik­ke mindst ef­ter en for­ry­gen­de tred­je pe­ri­o­de i Kvik Ho­ck­ey Are­na i Her­ning, hvor de ener­gi­ske ve­stjy­der tak­ket va­e­re mål af Ty­ler Gron, Ni­cho­las B. Jensen og Aa­ron Lee på seks mi­nut­ter fik vendt 2-3 til 5-3.

»Man kan godt si­ge, at vi la­ve­de en Li­ver­pool,« sag­de Ni­cho­las B. Jensen ef­ter kam­pen til TV2/Sport ef­ter kam­pen med hen­vis­ning til Li­ver­pools sejr over Borus­sia Dort­mund i Eu­ro­pa Le­ague da­gen for­in­den, hvor de rød­kla­ed­te vend­te 1-3 til 4-3 i an­den halv­leg.

»Jeg ved godt nok ik­ke, hvor me­get vo­res uden­land­ske spil­le­re ser fod­bold, men vi dan­ske­re gør i hvert fald,« sag­de Es­b­jerg-ba­ck­en.

Han var til­freds med sit holds spil i før­ste og tred­je pe­ri­o­de, men ik­ke i an­den pe­ri­o­de, som hjem­me­hol­det vandt. Man kan godt si­ge, at vi la­ve­de en Li­ver­pool

»Vi spil­le­de kun is­ho­ck­ey i 40 mi­nut­ter i af­ten, men det var nok,« sag­de Ni­cho­las B. Jensen. Spa­en­ding til sidst Trods de tre mål på stri­be blev der spa­en­ding om ud­fal­det til sidst, for­di Kri­stof­fer Laurid­sen fik re­du­ce­re til 4-5t, og der op­stod far­li­ge si­tu­a­tio­ner i slut­fa­sen, hvor de blå ra­e­ve tog må­l­mand Si­mon Ni­el­sen ud.

I power­play var Her­ning et par gan­ge ta­et på at frem­skaf­fe ud­lig­nin­gen, der vil­le ha­ve gi­vet for­la­en­get spil­le­tid.

»Et godt svar på kam­pen i tirs­dags,« sag­de Es­b­jerg Ener­gy-tra­e­ner Mark Pe­der­son.

Med sej­ren er for­de­len igen til­ba­ge til ve­stjy­der­ne, selv­om det står 2-2 i se­ri­en, for Es­b­jerg har for­del af hjem­me­ba­ne i en even­tu­el sy­ven­de og af­gø­ren­de fi­na­le­kamp, for­di de slut­te­de bedst i grund­spil­let.

Fem­te kamp spil­les i mor­gen kl. 17 i Es­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.