Fe­de­rer slå­et ud i co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kvart­fi­na­len blev en­de­sta­tio­nen ved Ma­sters 1000-tur­ne­rin­gen i Mon­te Car­lo for Ro­ger Fe­de­rer, der gjor­de co­me­ba­ck ef­ter sin kna­eska­de og ope­ra­tion.

Schweize­ren, der ik­ke har va­e­ret i ak­tion si­den Au­stra­li­an Open i ja­nu­ar, var el­lers i vin­der­po­si­tion ef­ter sejr i før­ste sa­et mod fran­ske Jo-Wil­fri­ed Tson­ga, men han måt­te se sig slå­et 6-3, 2-6, 5-7.

Tson­ga bli­ver i se­mi­fi­na­len en del af et rent fransk an­lig­gen­de i kam­pen mod lands­man­den Ga­el Mon­fils. Sidst­na­evn­te vandt som ven­tet sin kvart­fi­na­le over spa­ni­e­ren Mar­cel Gra­nol­lers med cif­re­ne 6-2, 6-4.

Den an­den se­mi­fi­na­le bli­ver et stormø­de mel­lem skot­ten An­dy Mur­ray, der lig­ger num­mer to i ver­den, og spa­ni­e­ren Ra­fa­el Na­dal, der om no­gen er kon­gen af gru­set i Mon­te Car­lo. Na­dal har vun­det tur­ne­rin­gen ot­te gan­ge i kar­ri­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.