DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gårs­da­gens lod­tra­ek­ning til Cham­pions Le­ague bød på et par spa­en­den­de op­gør - og så al­li­ge­vel. For spør­ger man book­ma­ker­ne, så vil det va­e­re lidt af en over­ra­skel­se, hvis ik­ke Re­al Madrid og Bay­ern Mün­chen mø­des i fi­na­len.

Re­al Madrid gi­ver så­le­des blot od­ds 1,30 på en sam­let sejr over Man­che­ster Ci­ty hos Dan­ske Spil, mens Bet25 er en smu­le hø­je­re med 1,42 på sam­let Re­al-sejr og 1,62 på, at Bay­ern sen­der At­le­ti­co Madrid ud i mør­ket.

»Re­al Madrid er kla­re fa­vo­rit­ter i vo­res øj­ne. De har in­dis­kuta­belt er­fa­rin­gen, mod­sat Man­che­ster Ci­ty. Bay­ern Mün­chen må og­så på­ta­ge sig fa­vo­ritva­er­dig­he­den imod At­le­ti­co, men det kan bli­ve to me­get ube­ha­ge­li­ge op­gør for ty­sker­ne, der kom­mer til at mø­de et hold der spil­ler med en stor fy­sik og in­ten­si­tet,« si­ger Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.