2,63

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get vig­tig kamp i bun­den af Pre­mi­er Le­ague, som na­ep­pe star­ter må­l­rigt. Norwich var ude i et lig­nen­de op­gør mod Crystal Pa­la­ce i sid­ste run­de, hvor der na­er­mest ik­ke var en chan­ce i før­ste halv­leg, og det sam­me var til­fa­el­det i Sun­der­lands kamp mod Lei­ce­ster. Beg­ge hold ken­der godt be­tyd­nin­gen af ik­ke at ta­be den­ne kamp, og spe­ci­elt Sam Al­lar­dy­ce ved godt, hvor­dan man skal øde­la­eg­ge en fod­bold­kamp. I kam­pe med så me­get på spil - spe­ci­elt i bun­den - ser man of­te en af­ven­ten­de start fra beg­ge hold, så gå ef­ter 0-0 ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.