1,48

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ran­ders vir­ker til at ha­ve rejst sig ef­ter al virak­ken i klub­ben, og pra­e­sta­tio­ner­ne i de to se­ne­ste kam­pe har va­e­ret go­de. Her bør man kun­ne gå fra ba­nen uden at ta­be. For AGF hand­ler for­å­ret pri­ma­ert om én ting, nem­lig po­kalsuc­ces, og ef­ter sej­ren i Aal­borg er man snub­len­de na­er den før­ste po­kal­fi­na­le i 20 år. Med re­tur­kamp tors­dag kan man sag­tens fo­re­stil­le sig, at Glen Rid­ders­holm va­el­ger at ro­te­re lidt før den­ne kamp, og i for­vej­en har AGF end­nu ik­ke vun­det en kamp i Su­per­liga­en i det­te for­år. Der­for lig­ner det et sik­kert spil, at Ran­ders ik­ke ta­ber hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.