2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Newcast­le er i den grad pres­se­de i bun­den af Pre­mi­er Le­ague, og kun sejr ta­el­ler så­le­des hér. Der­for må man for­ven­te, at man selv med Ra­fa­el Be­ni­tez som tra­e­ner vil gå re­la­tivt of­fen­sivt til va­er­ks. Nor­malt er han de­fen­si­vens me­ster, men Newcast­les de­fen­si­ve spil­le­re er elen­di­ge, og bed­re bli­ver det ik­ke af, at man må spil­le med tred­je­må­l­mand Karl Dar­low. Swan­sea har ik­ke det vil­de at spil­le for, og kan der­for spil­le frit. Der har va­e­ret man­ge mål i hol­dets to se­ne­ste ude­kam­pe, og de bør og­så kun­ne straf­fe et Newcast­le-hold, der skal sat­se.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.