UGENS APP

BT - - WEEKEND - Navn: In­fo: Pris:

Auping Bet­ter Days. Kra­e­ver An­droid 4.1 el­ler ny­e­re. Gra­tis. Søvn-app for­bed­rer din livskva­li­tet. In­tet min­dre, lover sen­ge­pro­du­cen­ten Auping, der står bag en ny gra­tis­app. Ap­pen re­gi­stre­rer dit ån­de­d­ra­et og di­ne be­va­e­gel­ser på madrassen og af­slø­rer din søvnsco­re, (hvor godt og hvor la­en­ge du har so­vet og hvor man­ge gan­ge du våg­ner om nat­ten). Des­u­den får du søvn­tip og rå­d­giv­ning om, hvor­dan du kan sove bed­re. Når du skal op igen, va­ek­ker ap­pens in­tel­li­gen­te va­ek­k­eur dig pra­e­cis, når du har let­test ved at slip­pe søv­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.