Ale­xa Bruun Ras­mus­sen

BT - - WEEKEND -

• Født 1975. • Gik på Krebs Sko­le i Kø­ben­havn og Øre­gård Gym­na­si­um. • Rej­ste i 1994 i et år med te­a­ter­trup­pen ’Up With Pe­op­le’. • Ud­dan­net i auk­tions­hu­set Ne­u­mei­ster i Tys­kland, i auk­tions­hu­set Etu­de Ta­jan i Pa­ris, i auk­tions­hu­set Chri­stie’s i Lon­don og hos Bruun Ras­mus­sen. • I dag di­rek­tør for bran­ding. • 2004-2008 ar­bej­de­de hun i en an­tik­vi­tets­for­ret­ning i San Fran­ci­sco. • 2009 til­ba­ge i fa­mi­lie­fir­ma­et. • Fød­te i 2013 dat­te­ren Maxi­ma. • Am­bas­sa­dør i vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen ’Ma­ke-A-Wish Øn­ske­fon­den Dan­mark’. • Am­bas­sa­dør for Klub 10 i Dansk Rø­de Kors.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.