Fa­mi­lie­dy­na­sti­et

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 16.04.2016

Bruun Ras­mus­sen Kun­stauk­tio­ner er kendt for si­ne ner­vepi­r­ren­de auk­tio­ner i Bred­ga­de, hvor mo­der­ne kunst og an­tik­vi­te­ter hvert år bli­ver solgt for hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner. Va­rer­ne på hyl­der­ne er ae­l­dre og mo­der­ne kunst, an­tik­vi­te­ter, mo­der­ne møb­ler og de­sign, smyk­ker og arm­båndsu­re, fri­ma­er­ker, mønt­er, vå­ben, bø­ger, vin og fo­to­gra­fi­er. I 2014 hav­de hu­set en om­sa­et­ning på 500 mio kr.

95 pct. af al­le auk­tio­ner fo­re­går på net­tet, men ind­tje­nin­gen for­de­ler sig 50/50 på net og auk­tions­hus.

Ar­ne Bruun Ras­mus­sen grund­lag­de I 1948 auk­tions­hu­set. Det før­ste ham­mer­slag faldt den 6. ok­to­ber 1948.

Seks år før var arv­ta­ge­ren Jes­per Bruun Ras­mus­sen ble­vet født. Som 18-årig gik han ind i virk­som­he­den, som han har stå­et i spid­sen for i 55 år. I dag er han for­mand for be­sty­rel­sen og auk­tions­le­der. Han er gift med Bir­t­he Bruun Ras­mus­sen, som han har bør­ne­ne Fre­de­rik og Ale­xa Bruun Ras­mus­sen med. Beg­ge ar­bej­der i auk­tions­hu­set. Fre­de­rik Bruun Ras­mus­sen, der er in­ter­na­tio­nal salgs- og vur­de­rings­di­rek­tør, er gift med Ni­na Bruun Ras­mus­sen og har søn­nen Juli­us. Mens Ale­xa Bruun Ras­mus­sen, der er di­rek­tør for bran­ding og vur­de­rings­sag­kyn­dig i ae­l­dre sølv, er gift med Les­lie Lo­r­i­mer og har dat­te­ren Maxi­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.