De vil­de­ste ham­mer­slag

BT - - WEEKEND - 1. 2. 3. 4. 5.

• Hvert år hol­des ot­te auk­tio­ner – fi­re med kunst, an­tik­vi­te­ter, de­sign og smyk­ker, to med fri­ma­er­ker og to med mønt­er.

Ty­cho Bra­hes va­erk om op­da­gel­sen af en ny stjer­ne ’De Nova Stel­la’ fra 1573 blev solgt i 2011. Bo­gen er den dy­re­ste, der no­gen­sin­de er solgt i Dan­mark.

Ki­ne­sisk for­gyldt Bud­dha fra Ming­dy­na­sti­et solgt i 2013.

Det dy­re­ste Kir­ke­by ma­le­ri blev solgt i de­cem­ber 2015.

En stentøjsva­se mo­del­le­ret i knop­pet stil slog dansk auk­tions­re­kord med et ham­mer­slag på 1,2 mil­li­o­ner kr.

Med sal­get af en sja­el­den Car­ti­er-di­a­man­tring, sat­te Bruun Ras­mus­sen dansk smyk­ke­re­kord i 2015. Den hid­ti­di­ge re­kord fra 2012 var på 450.000 kr+.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.