Bruun Ras­mus­sen Kun­stauk­tio­ner

BT - - WEEKEND -

• Hvert år sa­et­tes 100.000 ef­fek­ter un­der ham­me­ren. •Hu­set om­sat­te i 2014 for 500 mio. kr. • Der er ca. 125 an­sat­te. • For­delt på fi­re af­de­lin­ger i bå­de Kø­ben­havn og Aar­hus. • Auk­tions­hu­set har in­ter­na­tio­nal re­pra­e­sen­ta­tion i Tys­kland, Frank­rig, Spa­ni­en, Ita­li­en og USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.