Hvis du bli­ver hos en syg part­ner

BT - - WEEKEND -

• Er­kend og ac­cep­ter, at alt er an­der­le­des. An­er­kend, at det er sva­ert. • Find rum, hvor du kan la­es­se af og forta­el­le om de ’grim­me’ fø­lel­ser som sorg, vre­de og bit­ter­hed. • La­es af hos fa­mi­lie, ven­ner el­ler pro­fes­sio­nel­le, så du har ener­gi til at ta­le om de me­re sår­ba­re fø­lel­ser med din part­ner. • Ta­enk på det nye liv frem for det tid­li­ge­re liv. • Lyt til hin­an­den som du vil lyt­te til en god ven frem­for en sår­et part­ner. • Til­lad, at der er en pe­ri­o­de, hvor alt er ka­os. Bl.a. ved at skrue ned for for­vent­nin­ger­ne til, hvad du skal kun­ne over­kom­me. • Und­gå at skju­le sor­gen. Tal om den i ste­det for at hol­de en tap­per fa­ca­de. • Gør ting, der gør dig glad. Gå en tur, snak med ven­ner el­ler sa­et mu­sik på. Find plads til dig selv, så du kan geno­p­la­de di­ne bat­te­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.