Hvis du går fra en syg part­ner

BT - - WEEKEND -

• Gør op med dig selv, om du har gjort dig uma­ge nok for at red­de for­hol­det. • Ma­erk ef­ter om du kan le­ve med dig selv og det valg, du har truf­fet. • Und­gå at ’sma­ek­ke med dø­ren’. • Sa­et pris på dét I har haft sam­men. Sig tak til din part­ner og re­flek­tér over den ka­er­lig­hed I har haft. • Stå til rå­dig­hed og va­er be­hja­el­pe­lig. Bå­de med prak­ti­ske ting og ved at la­eg­ge øre til din part­ners sorg. • Det er be­slut­ning. Gå ik­ke ef­ter an­dres ac­cept.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.