Ru­ti­nen

BT - - WEEKEND -

Va­ner spil­ler en vig­tig rol­le i vo­res liv. Der fin­des go­de og dår­li­ge va­ner, men de har det til fa­el­les, at du ud­fø­rer dem uden at ulej­li­ge ho­ve­d­et. Du hand­ler ba­re. Når din tra­e­ning er ble­vet en rutine, bru­ger du ik­ke la­en­ge­re ener­gi på at kom­me af­sted, men vin­der der­i­mod fy­sisk ener­gi, for­di du er fy­sisk ak­tiv. Va­ner kom­mer ik­ke over­night – det er en lang pro­ces. Gør tra­e­nin­gen til en va­ne, giv din nye, go­de be­slut­ning mindst tre uger, før du drop­per den igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.